Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
 BM  | EN
Last Update: 18 Jun 2018
Version 8.0.4b
Simunjan District Council
 

 
Secretary's Office

Contact
Geoffrey Bin Ramji
Setiausaha, N44
082-803610 ext. 120/ 082-803784
082-803785

Department of Management Service

Contact
Oldrige Anak Ripat Eric
Pen. Setiausaha, N41
082-803610
082-803785
Veronica Tepong
Pen. Peg. Tadbir, N32
082-803610 ext. 115
082-803785
Janfytria Binti Abu Bakar
Pen. Peg. Tadbir, N29
082-803610 ext.104
082-803785
Mohtar B. Ramlee
Pembantu Tadbir, N22
082-803610 ext. 103
082-803785
Anita Ak. Serang
Pembantu Tadbir, N19
082-803610 ext. 105
082-803785
Roziah Spawi
Pembantu Tadbir, N19
082-803610
082-803785
Abdul Rambli B. Jobeli
Pembantu Operasi, N11
082-803610
082-803785
Hugh Ak. Laurence
Pembantu Operasi, N11
082-803785
082-803785
Hamidah Bt. Hj. Shara (Gedong)
Pembantu Operasi, N11
082-781271
082-803785
Fatimah Bt. Obey (dipinjamkan ke Seksyen Kewangan)
Pembantu Tadbir, N19
082-803610 ext. 102
082-803785

Financial Section

Contact
Irene Phiong
082-803610 ext. 102
082-803610 ext.112
082-803785
Katrina Simpo Ak. Bakat
Pembantu Tadbir (Kew), W19
082-803610 ext. 102
082-803785
Askaimi B. Malawi
Pembantu Tadbir (Kew), W22 (KUP)
082-803610 ext. 102
082-803785
Mohd. Yusuf B. Fadil
Pembantu Tadbir (Kew), W19
082-803610 ext. 123
082-803785
Nora Bt. Taha
Pembantu Tadbir (Kew), W19
082-803610 ext. 102
082-803785

Secretary Office

Contact
Geoffrey Bin Ramji
Setiausaha
082-803610
082-803785

Community Development Division

Contact
KOSONG
Pen. Peg. Tadbir, N29/32
082-803610
082-803785
Sahar Bin Raden (dipinjamkan ke Bahagian Kejuruteraan)
Pembantu Tadbir (P/O), N22
082-803785
082-803785

Library Section

Contact
Rejemah Binti Sofee
Pembantu Perpustakaan, S22 (KUP)
082-803211
082-803211
Ayang @ Rosiah Bt. Dong
Pembantu Operasi, N11
082-803211
082-803785
Robin Ak. Bungkong
Pembantu Operasi, N11
082-803211
082-803785
Robin Ak. Bungkong
Pembantu Operasi, N11
082-803211
082-803785

Engineering Division

Contact
Mohamad Azzara Bin Haron
Pen. Jurutera, JA29
082-803610
082-803785
Sahar Bin Raden (dari Bahagian Pembangunan Komuniti)
Pembantu Tadbir (P/O), N22
082-803610
082-803785
Henry Ak. Sambong
Pembantu Am Rendah, N1
082-803610 ext. 110
082-803785
Awang Faizullah B. Awang Dol
Pembantu Am Rendah, N1
082-803610 ext. 110
082-803785

Admistrative Services

Contact
Oldrige Anak Ripat Eric
Pegawai Tadbir, N41
082-803610 ext. 115
082-803785
Veronica Tepong
Pen. Pegawai Tadbir, N32
082-803610 ext. 117
082-803785
Mohtar Bin Ramlee
Pembantu Tadbir, N22
082-803610 ext. 103
082-803785
Nur Zillawati Binti Abdul Rahaman
Pembantu Tadbir, N19
082-803610
082-803785
Anita Anak Serang
Pembantu Tadbir, N19
082-803610 ext. 105
082-803785
Roziah Binti Spawi
Pembantu Tadbir, N19
082-803610
082-803785
Abdul Rambli Bin Jobeli
Pembantu Operasi, N11
082-803610
082-803785
Hugh Anak Laurence
Pembantu Operasi, N11
082-803610
082-803785
Hamidah Binti Hj. Shara - Pejabat Kecil MDS Gedong
Pembantu Operasi, N11
Mohammad Tajudin Bin Hj. Wahi
Pemandu Kenderaan, H11
082-803610
082-803785

Finance Section

Contact
Irene Phiong
Penolong Akauntan, W32
082-803610 ext. 102
082-803785
Askaimi Bin Malawi - Pejabat Kecil MDS Sebuyau
Pembantu Tadbir (Kew), W22
Mohamad Yusuf Bin Fadil
Pembantu Tadbir, W19
082-803610 ext. 102
082-803785
Katrina Simpo Anak Bakat
Pembantu Tadbir (Kew), W19
082-803610 ext. 102
082-803785
Fatimah Binti Obey
Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi ), N19
082-803610 ext. 102
082-803785

Rating and Valuation

Contact
KOSONG
Pen. Pegawai Penilaian W29/32
082-803610 ext. 121
082-803785
Lai Chea Jin
Pembantu Penilaian, W22
082-803622
082-803785
Jhustyca Anak Tela
Pembantu Penilaian, W19
082-803610 ext. 122
082-803785
Mohd. Aznil Bin Abdul Rahman
Pembantu Penilaian, W19
082-803610 ext. 122
082-803785
Nuratikah Binti Rodi
Pembantu Penilaian, W19
082-803610 ext. 122
082-803785
Veronica Anak Gerie
Pembantu Penilaian, W19 (JBC)
082-803610 ext. 122
082-803785
Kadariah Binti Tawasili
Pembantu Tadbir, N22
082-803610 ext. 123
082-803785
Michael Anak Sambong
Pembantu Operasi, N11
082-803610 ext.123
082-803785
Syamsudin Bin Sabeli
Pembantu Awam, H11
082-803610 ext.123
082-803785

Valuation and Asset Management Division

Contact
KOSONG
Pen. Peg. Penilaian, W29/32
082-803610
082-803785
Lai Chea Jin
Pembantu Penilaian, W22
082-803610 ext. 121
082-803785
Jhustyca Ak. Tela
Pembantu Penilaian, W19
082-803610 ext. 122
082-803785
Veronica Gerie
Pembantu Penilaian, W19
082-803610 ext. 122
082-803785
Kadariah Bt. Tawasili
Pembantu Tadbir (P/O), N22 (TBK)
082-803610 ext. 123
082-803785
Syamsudin B. Sabeli
Pembantu Awam, H11
082-803610 ext. 123
082-803785
Michael Ak. Sambong
Pembantu Operasi, N11
082-803610 ext. 122
082-803785
Ruswandi B. Sable @ Rabian
Pekerja Awam, R1
082-803610 ext. 122
082-803785

Health and Municipal Services Division

Contact
Ining Ak. Dakek
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran, U32
082-803610 ext. 111
082-803785
Erni Erma Binti Narjono
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran, U29
082-803610 ext. 111
082-803785
Nuel Ak. Ajang
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran, U29
082-803610
082-803785
Tommy Ak. Akak
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-803610
082-803610
Debbie Ak. Abraham Lincoln
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-803610 ext. 104
082-803785
Zuraiyah Bt. Mohd. Ali
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-781271
082-803785
Anthony Ak. Gayan (Kontrak)
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-803610 ext. 104
082-803785
Roslan Ak. Kuda
Pekerja Awam, R1
082-803610
082-803785

Health and Municipal Services

Contact
Ining Anak Dakek
Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran, U32
082-803610 ext. 111
082-803785
Erni Erma Biti Narjono
Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran, U29
082-803610 ext. 111
082-803785
Nuel Anak Ajang
Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran, U29 (JBC)
082-803610 ext. 114
082-803785
KOSONG
Pembantu Kesihatan Awam, U24
082-803610 ext. 114
082-803785
Tommy Anak Akak
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-803610 ext. 114
082-803785
Rahman Bin Hj. Poni
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-803610 ext. 114
082-803785
Debbie Anak Abraham Lincoln
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-803610 ext. 114
082-803785
Zuraiyah Binti Muhamad Ali - Pejabat Kecil MDS Gedong
Pembantu Kesihatan Awam, U19
Ramona Binti Abdul Hadi
Pembantu Kesihatan Awam, U19
082-803610 ext.114
082-803785
Awang Ahmad Zaida Bin Awang Rainee
Pembantu Awam, H11
082-803610 ext: 114
082-803785
KOSONG - 5
Pembantu Awam, H11
082-803785

Enforcement

Contact
KOSONG
Pen. Pegawai Penguat Kuasa, KP29/32
082-803610 ext. 112
082-803785
Anot Anak Diang
Pembantu Penguat Kuasa, KP22
082-803610 ext. 112
082-803785
Johri Bin Kumri
Pembantu Penguat Kuasa, KP19
082-803610 ext. 112
082-803785
Mohd. Yazid Bin Putit
Pembantu Penguat Kuasa, KP19 (JBC)
082-803610 ext. 112
082-803785
Badrul Iqmal Bin Sarinie
Pembantu Penguat Kuasa, KP19 (JBC)
082-803610 ext. 112
082-803785

Enforcement Division

Contact
KOSONG
Pen. Peg. Penguatkuasa, KP27
082-803610
082-803785
Anot Ak. Diang
Pembantu Penguatkuasa, KP22 (KUP)
082-803610
082-803785
Johri Bin Kumri
Pembantu Penguatkuasa, KP19
082-803610
082-803785
Mohd. Yazid B. Putit
Pembantu Penguatkuasa, KP19
082-803610
082-803785
Badrul Iqmal B. Sarinie
Pembantu Penguatkuasa, KP19
082-803610 ext. 112
082-803785

Engineering

Contact
Mohamad Azzara Bin Haron
Penolong Jurutera. JA29
082-803610 ext. 108
082-803785
Kismawati Binti Matraya
Penolong Jurutera, JA29
082-803610 ext: 109
082-803785
Sahar Bin Raden
Pembantu Tadbir, N22
082-803610 ext:110
082-803785
Kamaluddin Bin Abang Bojie
Pembantu Awam, H11
082-803610 ext: 110
082-803785
Wan Daud @ Wan Mahrof Bin Wan Alek - Pejabat Kecil MDS Sebuyau
Pembantu Awam, H11
Hashim Bin Kernaini
Pembantu Awam, H11
082-803610 ext: 110
Ramli Bin Luis
Pembantu Awam, H11
082-803610 ext: 110
Jemat Bin Busrah
Pembantu Awam, H11
KOSONG - 6
Pembantu Awam, H11
Alrazzaaqu Bin Mohamad
Pemandu Kenderaan, H11
082-803610 ext:110
Andran Anak Apan
Pemandu Kenderaan Bermotor, R3
082-803610
082-803785
Henry Anak Sambong
Pembantu Am Rendah, N1
082-803610 ext. 110
082-803785
Awang Faizullah Bin Awang Dol
Pembantu Am Rendah,N1
082-803610 ext. 110
Ruswandi Bin Sabeli @ Rabian
Pekerja Rendah Awam, R1(JBC)
082-803610 ext.110
082-803785

Community Development

Contact
KOSONG
Pen. Pegawai Tadbir, N29
082-803610
082-803785
Janfytria Binti Abu Bakar
Pen. Pegawai Tadbir, N29 (JBC)
082-803610 ext. 104
082-803785

Library Section

Contact
Rejemah Binti Sofee
Pembantu Perpustakaan, S22
082-803211
082-803211
Ayang @ Rosiah Binti Dong
Pembantu Operasi, N11
082-803211
082-803211
Haspah Binti Morni
Pembantu Operasi, N11
Robin Anak Bungkong
Pembantu Operasi, N11 (JBC)
082-803211
082-803211
Nora Binti Taha
Pembantu Tadbir (Kewangan), W19