Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
 BM  | EN
Last Update: 17 Mar 2018
Version 8.0.3
Client Charter
2011|2016|2017|

Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

“Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%